Upp Smart

Smart business models door smart appliances

Lees meer

“Smart appliances” is een belangrijke trend waarin machines, apparaten en installaties worden ontsloten naar het internet.

Gartner Says the Internet of Things Installed Base Will Grow to 26 Billion Units By 2020

Smart appliances


Pay per use concepten
Prestatiemanagement
Asset- en servicemanagement

Aan smart appliances gerelateerde begrippen zijn “machine2machine” (M2M) toepassingen en “the internet of things”. Op zich is remote monitoring geen nieuw fenomeen en al enige jaren aan de gang. Echter, het gebruik van internet technologie daarvoor in combinatie met relatief betaalbare kosten is een belangrijke enabler. De opkomst van prestatiecontracten zorgt voor een verandering van het business model naar pay per use en/of lifecycle costing concepten.

In een proof of concept kunnen wij over het algemeen binnen enkele dagen tijd de technische werking van dit concept in combinatie met uw appliance aantonen. We doen dit graag vanuit het idee “the proof of the pudding is in the eating”, en op basis daarvan is de gezamenlijke brainstorm over de zin en de mogelijkheden direct tastbaar. Wij nodigen u van harte uit om mee te liften op onze oplossing om uw business model te transformeren.

Features


De toepassingen zijn eindeloos en bevatten veelal een combinatie van de volgende elementen:
 • Gebruiks-/verbruikstellers (input voor facturering bij pay per use concepten)
 • Prestaties, servicecodes en energieverbruik per appliance
 • Onderbemetering op installaties (niet slechts op hoofdaansluitingsniveau)
 • Mogelijk maken van energieprestatiecontracten en/of energy service companies (esco)
 • Energie, gas en water verbruik uit slimme meter (op hoofdaansluitingsniveau)
 • Configuratiemanagement (op afstand instellingen aanpassen)
 • Storings-/servicecodes gericht op rapid response en/of first time right juiste service parts meenemen)
 • Consumables verbruiksmeting (bijvullen)
 • Garantiekostenmanagement (aantoonbaar binnen/buiten garantietermijn, goedkoper analyseren technische oorzaak)
 • Assetmanagement op de hele installed base mogelijk a la Google Maps
 • Lage kosten voor toevoeging van de connectivity op de reeds bestaande installed base
 • Big data analytics met unieke inzichten over daadwerkelijk gebruik, reliability, predictive etc.
 • Initiëren vervangingsvraag cq. proactief vervangen
 • Integratie met ERP-achtige systemen om facturerings- en servicemanagementprocessen aan te sturen

PV-monitoring

Waardeketen


De toegevoegde waarde kan per rol in de waardeketen anders zijn:
 • Prestatie en assetmanagement per schakel in de waardeketen:
  • Fabrikant met al zijn installaties
  • Installateur met al zijn installaties
  • Asset owner met zijn sites
  • Woningcorporatie met zijn woningen
  • Energieleverancier/coöperatie met zijn contracten
  • Eindgebruiker/klant met zijn individuele appliances
 • Voor de eindgebruiker/klant een laagdrempelige en gebruiksvriendelijke rapportage
 • Voor een installateur/distributeur onafhankelijk van één fabrikant (multi vendor)
 • Voor een fabrikant een unique selling point naar installateurs/distributeurs
 • Voor alle betrokken ketenpartijen een middel voor customer intimacy en klantretentie

Per toepassing kunnen de rollen en de bijbehorende belangen in de waardeketen anders uitpakken. Het is vooral zaak om een business case uit te werken voor een specifieke situatie, waarbij de belangen van de stakeholders inzichtelijk worden gemaakt en van daaruit een feasible concept uit te werken.

Technologie


Uw appliance wordt aangevuld met een connectivity module en platform bestaande uit universele en modulaire componenten:
 • Connectivity addon en/of chip per appliance
 • Meshing bij meerdere devices op 1 site
 • Draadloze communicatie naar een gateway over grotere afstanden
 • Gateway via LAN of GPRS communiceren naar internet/cloud
 • Secure private cloud data opslag
 • Big data analytics
 • API (application programming interface) naar andere systemen:
  • ERP systemen
  • Onderhoud/Asset/Service management systemen
  • Facilitair management system
  • Gebouw beheer system
 • Widgets, apps of websites
  • Widget draaiend in uw website
  • Apps naar eindgebruiker/klant en/of monteurs
  • Websites voor volledige ontzorging

De bovenstaande componenten bieden een menukaart waaruit wij naar behoefte de benodigde oplossing samenstellen. Vanzelfsprekend is het mogelijk om klantspecifieke elementen toe te voegen, waarbij wij een dergelijk nieuw element zo universeel mogelijk proberen op te nemen, zodat dit voor alle klanten beschikbaar kan komen met bijbehorende kostprijs voordelen voor iedereen.

Expertise


Upp heeft een combinatie van technische competenties in huis:
 • Machine2Machine (M2M) oplossingen
 • Sensoring incl. zeer nauwkeurig meten
 • Embedded software
 • Industriële automatisering
 • Wireless communication
 • Low power electronics
 • High performance databases
 • Internet technologie
 • Secure private cloud (privacy, authorisatie, geen Patriot Act problemen)
 • Widgets, apps en websites
 • E-commerce

Echter, technische competenties zijn slechts een randvoorwaarde. Het gaat om een zo betaalbaar mogelijke en technisch bewezen oplossing. Upp treedt graag als system integrator op met onderliggend modulaire componenten in een platform. Techniek blijft slechts een enabler om een betere bedrijfsvoering mogelijk te maken. Naast technische expertise zijn mensen aan boord met jarenlang e-commerce business en management consulting advies ervaring. Upp denkt graag strategisch met u na over de business case en het verbeteren van uw concurrentiepositie.

Referenties


Bundles

Bundles is een pay per use wasmachine concept voor de consument en kleinzakelijke markt. Enkele kenmerken:
 • Miele wasmachine
 • Upp connectivity module via de Bundles Buddy
 • Betalen per maand op basis van gebruik
 • Onderhoud is onderdeel van het maandelijkse tarief
 • Besparen door leren van wasgedrag

Upp Energy

Upp energy gericht op zonnestroom monitoring en verbruiksanalyse voor woningcorporaties. Een samenvatting van de kenmerken:
 • Precieze monitoring van de opwek (per seconde meten)
 • Prestatiemanagement (onderprestatie meten op basis van KNMI weerdata)
 • Rapportages in relatie tot opbrengstgaranties
 • Onafhankelijk van fabrikanten van zonnepanelen en omvormers (multi vendor)
 • White label te gebruiken door installateurs en/of woningcorporaties
 • Verbruik van elektriciteit, gas etc. uitlezen uit slimme meter
 • (On)Juistheid van slimme meter standen aantonen